Naše storitve

 

Računovodske storitve

Vodenje glavne knjige ter pomožnih knjig.
Obračun davka na dodano vrednost. (DDV)
Obračun plač, regresa in drugih prejemkov.
Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih.
Vodenje plačilnega prometa.
Spremljanje terjatev in izračun zamudnih obresti.
Izdelava zaključnega računa ter medletnih poročil.
Obračun socialnih prispevkov za zasebnike.
Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil.
Izdelava poročil za FURS, AJPES, ZPIZ,…
Spremljanje terjatev in obveznosti (knjiga ostalih terjatev in obveznosti).
Prijave in odjave zaposlenih.
Vodenje registra osnovnih sredstev ter obračun amortizacije.

 

Svetovalne dejavnosti

Optimizacija davčne obveznosti podjetij, tudi fizičnih oseb (predvsem rezidentom Republike Slovenije ki so redno zaposleni v Avstriji).
Pomoč pri urejanju statusa davčnega rezidentstva.
Analiziramo poslovna stanja in podamo predloge za izboljšavo.
Pomoč pri ustanovitvi podjetja, statusnem preoblikovanju s.p. v d.o.o.
Svetujemo o davčnih vidikih načrtovanih transakcij.
Preverimo izračune po davčnih odločbah in svetujemo.
Pomagamo pri navezovanju stikov z Madžarskimi podjetji.
Po potrebi navežemo stike za potrebe slovenskih, predvsem gradbenih podjetij z računovodstvom in odprtjem poslovne enote v Nemčiji (imamo stike z računovodskim in davčno svetovalnim podjetjem v Nemčiji).