Naše usluge

Usluge računovodstva

Vođenje glavne knjige te pomoćnih knjiga.
Obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Obračun plaća, regresa i ostalih prihoda.
Vođenje računovodstva po troškovnim mjestima i projektima.
Vođenje platnog prometa.
Praćenje potraživanja i izračun zateznih kamata.
Izrada završnog računa te međugodišnjih izvještaja.
Obračun socijalnih doprinosa za privatnike.
Priprema dokumentacije za dobivanje bankarskih zajmova.
Izrada izvještaja za AJPES, ZPIZ, FURS, …
Praćenje potraživanja i obveza (knjiga ostalih potraživanja i obveza).
Prijava i odjava zaposlenih.
Vođenje registra osnovnih sredstava te obračun amortizacije.

Konzalting

Optimizacija porezne obveze poduzeća kao i fizičkih osoba (prvenstveno rezidentima Slovenije koji su stalno zaposleni u Austriji).
Pomoć pri uređivanju statusa poreznog rezidentstva.
Analiza poslovnih stanja i predlaganje poboljšanja.
Savjetovanje o poreznim aspektima planiranih transakcija.
Provjera izračuna po poreznim rješenjima i savjetovanje.
Pomoć pri uspostavljanju kontakata s mađarskim poduzećima.
Prema potrebi, uspostavljanje kontakata za potrebe slovenskih, prvenstveno građevinskih poduzeća, s računovodstvom i otvaranjem poslovne jedinice u Njemačkoj (u kontaktu smo s računovodstvenim poduzećem za porezno savjetovanje iz Njemačke).